ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนลานนานวดแผนไทย

  1. โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทยได้รับรางวัลคุณภาพดีเด่น โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. มีหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 800 ชม. สำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบประกอบโรคศิลปะ และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในโรงพยาบาลหรือคลินิกในภาควิชานวดแผนไทย
  3. อาจารย์ฉวีวรรณ วิจฝัน จบการศึกษาด้านการนวดแผนไทย 1,300 ชั่วโมง จากสำนักงานการแพทย์แผนไทยของปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อาจารย์ฉวีวรรณ วิจฝัน ได้ร่วมออกแบบท่านวด ชื่อว่า ” นวดสวนดอก ” หรือ ” นวดลานนา ”  ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบของภาคเหนือของประเทศไทยโดยผสมผสานความนุ่มนวลความปลอดภัยและความอ่อนโยนจากท่านวดราชสำนักและท่านวดเชลยศักดิ์เข้าไว้ด้วยกัน ที่สามารถทำให้คุณผ่อนคลายและบรรเทาจากการอาการเจ็บปวดให้ทุเลาลง อาจารย์ฉวีวรรณ วิจฝันเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทย นอกจากนี้โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทยยังมีการนวดบำบัดรักษาอาการซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในขณะนี้  

 

ภาพการพัฒนาของโรงเรียนในช่วงปี พ.ศ. 2544-2561

2001

2003

2006

2007

Now

โรงเรียนลานนานวดแผนไทยเดิมชื่อโรงเรียนฉวีวรรณพิมพ์ดีดและสอนคอมพิวเตอร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2534  ณ อาคารเลขที่ 275/2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ขอเปลี่ยนหลักสูตรเป็นวิชานวดแผนไทยและขอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อโรงเรียนลานนานวดแผนไทย โดยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2544  และได้ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมาเปิดทำการสอนที่อาคารเลขที่ 47 ถนนช้างม่อยเก่า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนวดไทยลานนา

และจนถึงปัจจุบัน วันที่ 3 มีนาคม 2559 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย

Organizational Structure

Organizational Structure Image

Contact us for more information now